Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door De Autowinkel met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Autowinkel verstrekt met behulp van deze website puur informatie over haar producten en diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De Autowinkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website of foutief getoonde informatie.
Verwijzingen naar websites die niet door De Autowinkel worden onderhouden zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De Autowinkel uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan De Autowinkel niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid viagrageneriquefr24.com met betrekking tot websites die niet door De Autowinkel worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waarmee bedoeld teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij De Autowinkel en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.
Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van De Autowinkel.